Ахтопол 2013

Редовна учебно-творческа практика на II и III курс съвместно с гости от Киевския държавен институт за приложни изкуства и дизайн „Михайло Бойчук“.