•60 години специалност плакат• 2008

Работи на студенти и преподаватели в специалност „Плакат и визуална комуникация“, както на настоящите така и на някогашните. Исторически обзор в снимки и факти.
 
1–15 юни 2008
Галерия „Академия“
 
Тази мащабна изложба отдавна беше необходима. Радостна причина е 60-годишнината на специалност Плакат в Националната художествена академия и най-вече артистичният повод, надскачащ официалния отчет.
Това е жалонна изложба, която показва утвърждаването на ново качествено доказване в т.нар. естетическа приложност – цялостно доминиране на изкуство и стойностна принадлежност към надкомерсиален творчески концепт. Изложбата е концентрирала част от мащабната територия на мисленето в добрите находки в съвременното изкуство над унифицираните и безлики „проекти“, ухажвани масово заради тяхната бебешка или старческа (все едно) беззъбост. Тази изложба заявява обществена и социална ангажираност, вика, крещи (в най-добрите традиции на плаката), че догматичната идеологическа гавра (в течения на десетилетия), в резултат на която уважението към плаката беше сведено до присмех, вече е назад. (проф. Иван Газдов)