Студенти от катедра „Плакат и визуална комуникация“ създадоха лого на „Геолого-географския факултет“ на Софийския университет

По инициатива на „Геолого-географския факултет“ на СУ „Св. Климент Охридски“, подкрепена и организирана от катедра „Плакат и визуална комуникация“ на Националната художествена академия беше осъществен конкурс за лого на „Геолого-географския факултет“. Конкурсът се проведе сред всички студенти в бакалавърска специалност „Плакат и визуална комуникация“ и магистърските програми на катедрата.
 
Тринадесет членно жури, включващо декана на „Геолого-географския факултет“ – доц. д-р Климент Найденов и гл. ас. д-р Калоян Цветков от страна на СУ и гл. ас. д-р Ненко Атанасов, представляващ катедра „Плакат и визуална комуникация“ и НХА, определиха от постъпилите близо тридесет предложения следните лауреати:
 
Първо място – Марио Костов, магистърска програма „Плакат“ и Здравко Сираков, IV к. бакалавърска специалност „Плакат и визуална комуникация“.
Второ място – Никол Вълкова, магистърска програма „Визуална комуникация“.
Трето място – Евгения Тошева, IV к. бакалавърска специалност „Плакат и визуална комуникация“.
 
Победителите на първо място получиха парични и предметни награди, както и почетни грамоти, а на второ и трето място предметни награди и почетни грамоти. Наградите бяха връчени на 19 ноември 2020 г. от декана на „Геолого-географския факултет“ – доц. д-р Климент Найденов пред централния вход на ректората на Софийския университет в присъствието на студенти и преподаватели от двете учебни заведения.
 
Предстои на бъдещ факултетен съвет да се гласува официалното логото на „Геолого-географския факултет“ измежду избраните предложения на Марио Костов и Здравко Сираков.