Студенти на специалност „Плакат и визуална комуникация“ с призови места

През месец октомври Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националната художествена академия (НХА) организираха и проведоха конкурс сред студентите на НХА за графичен знак за сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“.
 
Получени бяха 44 (четиридесет и четири) предложения от 20 (двадесет) автора от различни специалности на НХА.
 
Първо място, 1000 лв. и плакет:
Ивайло Анатолиев Тодоров – магистърска програма „Визуална комуникация“
 
Второ място, плакет:
Рада Радостинова Миладинова – специалност „Плакат и визуална комуникация“
 
Трето място, плакет:
Добра Кондева Камбурова – специалност „Плакат и визуална комуникация“
 
С класираното предложение на Ивайло Тодоров ще бъде подписан договор за отстъпване на изключителните права върху графичния знак за сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“ на МТСП.
 
На 11.12.2018 г. Министерството на труда и социалната политика връчи за четвърта поредна година годишните национални награди за социални иновации. Основната цел на форума е да насърчи социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и да повиши видимостта и ролята на социалните предприятия, които осигуряват възможност за социално включване и заетост на хора от уязвимите групи.
 
Като част от церемонията министъра на труда и социалната политика Бисер Петков награди победителите в конкурса за разработване на графичен знак „Продукт на социално предприятие“. Съгласно Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика всеки продукт на социално предприятие ще бъде обозначен със знака на Ивайло Тодоров.