Резултати от конкурс за създаване на ГРАФИЧЕН ЗНАК (ЛОГО) на Българската помощ за развитие

На 22.11.2019 жури в състав проф. д-р Кристина Борисова – председател (катедра Плакат и визуална комуникация, НХА) и членове гл. ас. д-р  Светлин Балездров (катедра Рекламен дизайн, НХА), Снежана Йовева-Димитрова (директор на Културния институт към министъра на външните работи), Валери Йотов, (директор на дирекция ООН) и Иван Котов (ст. дипл. служ. І степен) разгледа и обсъди подадените проекти по конкурса – общ брой 31 проекта на студенти и преподаватели от НХА.
След проведено обсъждане гласуване и във връзка с обявения регламент журито определи носителите на награди както следва:
 
I награда получава Ненко Атанасов, преподавател в „Плакат и визуална комуникация“
II награда получава Ивайло Тодоров, магистър в „Плакат и визуална комуникация“
III награда получава Георги Павлов, преподавател в „Плакат и визуална комуникация“
 
Награждаването на победителите ще се състои на 13.12.2019 г. от 11:00 часа в галерия „Мисията“ на Културния институт към Министъра на външните работи (ул. „Ал. Жендов 2, срещу Външно министерство)