Преподаватели и студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ на НХА ще проектират цялостната система за визуална комуникация на Туристически комплекс „Света Анастасия“ – Бургас

Преподаватели и студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ към НХА ще проектират цялостната система за визуална комуникация, рекламни материали и сувенири на Туристически комплекс „Света Анастасия“, в рамките на проект „Зони на контакт“ на фондация „Поддържане на изкуството в България“ към Съюза на българските художници. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“ към МК за 2019 г.
 
По време на 10-дневна творческа резиденция през септември младите дизайнери ще работят в условия на естествен преход от учебната към професионалната среда, прилагайки нов, иновативен подход в обучението. Под ръководството на своите преподаватели те ще преминат през всички етапи на възлагане, комуникация с възложителя, разработване на проекти в екип, спазване на срокове и реализация. 
Света Анастасия е единственият обитаем остров в България с богата история и интересни природни, архитектурни и етнографски забележителности. Участниците ще работят три дни на острова, през които ще се запознаят с характеристиките и разположението на обектите в комплекса – музей, лекарна, църква, пристанище, фар, ресторант, къща за гости, конферентна зала, както и с архивни материали, предоставени от възложителя, и ще разработят идейните си проекти. Във филиала на НХА в Бургас ще се проведе обсъждане на идейните предложения и брейнсторминг за решаване на комплексната задача. В края на творческата резиденция ще се организира изложба с проектните разработки и изработените в експериментален тираж печатни рекламни материали и сувенири в Туристически комплекс „Св. Анастасия“, която ще бъде представена през месец ноември и в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 в София. 
 
Творчески екип 
Проф. д-р Кристина Борисова – ръководител на катедра „Плакат и визуална комуникация“
Проф. д-р Николай Младенов – преподавател в катедра „Плакат и визуална комуникация“
Албена Михайлова, докторант 
Никол Дечева, студент
Мира Турлакова, студент
Валентин Щинков, студент
Здравко Сираков, студент