Плакати BIFF 2019

Изложба на студентски плакати от Конкурса за рекламна визия на BIFF 2019, проведен в партньорство с НХА, катедра „Плакат и визуална комуникация“
 
Галерия „Ателие“, Национална художествена академия – Филиал Бургас
Магазия 1 в зоната за свободен достъп на Бургаското пристанище
юли–септември 2019
откриване 17 юли (сряда), 18:00