Литографската база на НХА със собствен знак

По инициатива на гл. ас. д-р Ненко Атанасов (преподавател в катедра „Плакат и визуална комуникация“) и художника Петър Милев (умдрукер и отговорник ателие към катедра „Графика“) литографската база на НХА към катедра „Графика“ вече има собствен знак. Идеята е продиктувана от нуждата да се подпечатват студентските литографии с печат на съответното ателие. В този смисъл Художествената академия следва утвърдената традиция на всички големи литографски ателиета по света, които удостоверяват чрез свои собствени печати автентичността на отпечатъците, изработени в тях. 
В сравнително кратката история на българската графична школа, литографията заема специално място. За развитието на тази графична техника значително допринася и Държавното рисувално училище (днес Национална художествена академия), в което още в началото на миналия век – през учебната 1904/1905 г. се открива специална школа по литография. До 1909 г. в учебната ѝ програма се застъпва единствено техниката литография. В следващите десетилетия литографията остава една от основните и задължителни графични техники, практикувана в учебния процес на Катедра „Графика“, независимо от всичките ѝ структурни преобразувания. 
Днес литографската база на катедра „Графика“ разполага с литографска преса, модел „Карл Краузе“, произведена около 1900 г. в Германия, както и с литографски камъни от кариерата за литографски камъни в Солхофен, Германия.