Кандидатстудентски изпити 2020

Кандидатстудентските изпити в Националната художествена академия за учебната 2020/2021 година ще се проведат дистанционно.
Кандидатите трябва да изпратят до 5 юли 2020 г., имейл на кандидатстудентската електронната поща на специалността, за която кандидатстват.
Наименованието на кандидатстудентската електронната поща на специалността и входящият номер на кандидата, ще бъдат изпратени след успешното подаване на кандидатстудентските документи.
 
Всички файлове, подадени от кандидатите към предоставената кандидатстудентска поща на специалността да са в един имейл, като всеки файл да е наименуван с:
– Двете имена на кандидата на латиница, входящ номер на кандидата и пореден номер на файла.
 
Специалностите, приведоха приемните си кандидатстудентски изпити към следната дистанционна структура:
 
Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – по специалност: Кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани плаката с ясно определена социална или рекламна насоченост. Колекцията трябва да съдържа проекти и от двата вида. Плакатите да са със самостоятелно измислени от кандидата теми и с участието на основен предмет, свързан с тях. Чрез анализ и трансформация на този главен предмет да се представи идеята на плаката (плакатния виц). Плакатът трябва да съдържа и текст, изписващ темата.
Не се приемат проекти с теми и предмети, разработвани и показвани от кандидатите по време на кандидатстудентските консултации в НХА, а също така и проекти, реализирани в рамките на средното образование и специализираните курсове.
Препоръчителен формат на картона или хартията – 50/70 см. (вертикален или хоризонтален). Материал – цветен, по избор на кандидатите.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 9 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – рисуване: Кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки по натура на седнала облечена полуфигура. Препоръчителен формат на картона или хартията – 50/70 см (вертикален). Материал – черен рисунъчен, по избор на кандидатите.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 10 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани листа, съдържащи една или повече идейни скици към всеки от представените плакати .
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).