Изложба •Измамите•

Изложба плакати на студенти от специалност Плакат и визуална комуникация на Национална художествена академия.
 
Фоайето на Съдебна палата – Бургас, 10–30 декември 2019
 
Настоящата колекция събира творбите на дипломиралите се през 2019 г. бакалаври от специалност „Плакат и визуална комуникация“ на НХА с преподаватели проф. Георги Янков и гл. ас. д-р Ненко Атанасов. Тук виждаме изключително важната тема за „Ало измамниците“ през погледа на младия творец. Ограбващи не само спестяванията, но и животите на стотици българи, тези престъпления са толкова ужасяващи, че художниците ги сравняват със зловещ капан, отровна змия, огнестрелно оръжие и гилотина. Отправените сигнали остават в съзнанието на зрителя със своите знакови образи и актуално въздействие, призовавайки към внимание и нетърпимост срещу тези посегателства. Силни както като визуален изказ, така и като текстово послание тези плакати биха могли да бъдат част от една цялостна кампания срещу „Ало измамите“, целяща информираност и превенция.
 
ас. д-р Жанина Дубарова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов 
 
Експозицията откри председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова. Събитието е в партньорство с Окръжен съд с председател Росица Темелкова. Датата не е избрана случайно – 10 декември е Ден на човешките права.