Дипломни защити

Заповядайте на 6 февруари (четвъртък) 2020 на магистърските дипломни защити в специалност „Плакат и визуална комуникация“ („Калиграфия“, „Визуална комуникация“) от 13:00 в ателиета 1 и 18 и преди това на бакалавърските от 12:00 в ателие 16!
Ул. „Шипка“ № 1.