Дипломни защити

Заповядайте на 1 февруари (петък) 2019 на магистърските дипломни защити в специалност „Плакат и визуална комуникация“ („Визуална комуникация“, „Плакат“, „Калиграфия“) от 14:00 в ателиета 1 и 18 и преди това на бакалавърските от 12:00 в ателие 16!
ул. „Шипка“ № 1.