Десет плаката от Стоян Дечев за една пиеса от Елизе Вилк

По покана на директора на НГПИ „Свети Лука“ Ралица Карапантева, доц. д-р Стоян Дечев показва експозицията „Десет плаката от Стоян Дечев за една пиеса от Елизе Вилк“ в изложбената зала на училището в нов контекст. По идея на домакините, акцентът пада не върху функцията на плаката, а на художествено-естетическите и пластическите проблеми при неговото създаване, както и на неговото автономно художествено битие. Изложбата бе открита с участието на режисьора на спектакъла Любомир Колаксъзов и актьорите Елена Дечева и Мартин Петков, които изпълниха кратки откъси от представлението, което е поставено в Драматичен Театър Търговище. Проблеми на изкуството на плаката и графичния дизайн бяха разисквани в дискусия между автора и публиката при откриването на изложбата.
Изложбата продължава от 5 до 15 март 2024 г.