ЧАС ПО КАЛИГРАФИЯ

В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ „ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ ПРЕДСТАВИ:
 
„ЧАС ПО КАЛИГРАФИЯ“, който се състоя от 13:00 до 15:00 часа на 20 март 2024 г. в НХА, ул. „Шипка“ 1, Нов учебен корпус, ат. 404
 
В рамките на обучението си в бакалавърска степен, студентите от специалност „Плакат и визуална комуникация“ периодично провеждат и часове, касаещи теорията и практиката на основните калиграфски стандарти. Подкрепени от лекционна част, разясняваща същността на проблемите, те имат възможност да практикуват в реален формат разисквания конкретен стандарт, под ръководството на проф. д-р Кристина Борисова. Настоящите упражнения са от съществено значение за общото им обучение по шрифт, като подпомагат тяхното разбиране за същността на конструкцията и логиката на изграждане на буквените знаци.