„АзБуквар“ – проект, посветен на 24 май

„АзБуквар“ – проект, посветен на 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
 
Винили върху оградата на южната сграда на НХА и стената срещу сградата на НХА – Филиал Бургас
 
Всеки един от нас има спомени за първия си буквар и за прекрасното чувство на първооткривателя, който намира за себе си множество понякога неочаквани, но винаги ясни връзки на отделните букви с обекти, думи, понятия. Този най-логичен начин за едно дете да пристъпи към вселената на обкръжаващия го пъстър свят е темата на тазгодишния проект, но преосмислен през призмата на младите художници и техните идеи за съчетаването на всички тези компоненти.
 
Всъщност буква и образ са един уникален тандем, където взаимните преплитания и влияния са безкрайни, преливащи от едно в друго – като неуморен танц, на който може да се наслаждаваме безкрайно. Подхранващи въображението, те са непресъхващ извор за вдъхновено творчество и повод за възникването на много и разнообразни идеи.
 
Участници в проекта са бакалаври от трети курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“, НХА София и Филиал Бургас, както и техни преподаватели.