Ас. д-р Стоян Дечев с престижна награда

Ас. д-р Стоян Дечев получи Голямата награда на секция „Карикатура“ към СБХ („Мишена”– сатирична пластика от Слави Петрински) в рамките на 45-та Национална изложба на българската карикатура – Габрово 2020
 
Снимки – Дом на хумора и сатирата, Габрово