Ас. д-р Стоян Дечев бе избран за доцент

На свое заседание, проведено на 16 юли 2021 г., Научния съвет към Националната художествена академия, единодушно присъди на ас. д-р Стоян Дечев академичната длъжност „доцент“ по „Визуална комуникация“ и „Живопис“ в направление 8.2 „Изобразително изкуство“ за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация“.
 
Честито!