Кандидатствай

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ (целодневен курс)
 
София
2 (събота) и 3 (неделя) април
30 (събота) април и 1 (неделя) май
28 (събота) и 29 (неделя) май
11 (събота) и 12 (неделя) юни
25 (събота) и 26 (неделя) юни
 
Бургас
9 (събота) април
14 (събота) май
(неделя) юни
 
 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ще проведе специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ за 2022/2023 учебна година.
Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
 
Консултациите започват в (11:00 часа за София) с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа (изпитът е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпитът е на размер 50Х70)
В (16:30 часа за София) започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Консултациите започват в (10:00 часа за Бургас) с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа (изпитът е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпитът е на размер 50Х70)
В (15:30 часа за Бургас) започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
 
Кандидат-студентите осигуряват сами темперни бои, други материали, инструменти (линии, пергели и др.) и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели:
Проф. Георги Янков
Проф. д-р Николай Младенов
Проф. д-р Кристина Борисова
Доц. д-р Стоян Дечев
Доц. д-р Ненко Атанасов
Доц. д-р Георги Павлов
Ас. Живка Райкова
Докторант Емилио Бората
Докторант Ивайло Тодоров
Докторант Тома Гълов
Докторант Мартин Сейчев
 
София – ул. „Шипка“ №1, Нов учебен корпус ет. IV, ателиета 403 и 404
Бургас – Магазия 1, ет. II, ателие „Плакат и визуална комуникация“
 
Цена за една консултация (един ден) – 20 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа 
в София – Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет II, тел.: 02 / 988 17 02
в Бургас – Учебено-методичен отдел, Магазия 1, ет. II, тел.: 088 402 5235
 
През останалите учебни за НХА дни – нормални делнични консултации в София:
– По плакат – проф. д-р Николай Младенов – вторник от 16:00
– По плакат – проф. Георги Янков – сряда от 10:30
– По шрифт в плаката – проф. д-р Кристина Борисова – понеделник от 14:30
– По плакат – доц. д-р Ненко Атанасов – вторник от 14:00
– По плакат – доц. д-р Георги Павлов – понеделник от 15:30
– По плакат – доц. д-р Стоян Дечев – четвъртък от 13:00
Ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Деканат за изящни изкуства (или друга дежурна канцелария на първи етаж), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел: 02/ 988 59 00
 
За НХА – Филиал Бургас – нормални делнични консултации – четвъртък от 15:30, след предварително запитване.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов
Ателие „Плакат и визуална комуникация“, II етаж, Магазия 1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Магазия 1, ет. II, или на тел: 088 402 5235
 
За повече информация
ул. „Шипка“ №1, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. (+359) 88 7 884 866, (+359) 88 7 559 904