Кандидатствай

Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ще проведе специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ през 2017.
 
Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
 
Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на пет учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с  преподаватели от катедрата.
 
Специализираните консултации ще се проведат в (червената) южната сграда на НХА, ул. „Шипка“ №1, ателие №16, през следните почивни дни:
Януари 28 и 29
Февруари 25 и 26
Март 25 и 26
Април 8 и 9
Май 14, 20 и 21
Юни 17 и 18
 
Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели:
Проф. Георги Янков
Проф. д-р Николай Младенов
Доц. д-р Кристина Борисова
Гл. ас. д-р Ненко Атанасов
Ас. Георги Павлов
Докторант Жаклина Жекова
Докторант Кристина Костова
 
ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
 
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
 
През останалите учебни за НХА дни – нормалните делнични консултации се запазват до 17 май и между 12 и 28 юни след предварително запитване:
– По плакат – проф. д-р Николай Младенов – понеделник от 15:00, ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
– По плакат – проф. Георги Янков – вторник от 13:30, ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1 
– По шрифт в плаката – доц. д-р Кристина Борисова – сряда от 16:30, ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Деканат за изящни изкуства, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел: 02/ 988 59 00
 
За повече информация
e-mail: office@academyposter.com
ул. „Шипка“ №1, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. (+359) 88 7 884 866