Кандидатствай

Специализирани консултации (целодневен курс)
на 29 юни (събота) 2019 в София, Шипка 1
на 1 юни (събота) 2019 в Бургас, Магазия 1
на 15 и 16 юни (събота и неделя) 2019 в София, Шипка 1
 
Датите за следващите консултации в София и Бургас – допълнително.
 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ще проведе специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ за 2019/2020 учебна година.
Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
 
Консултациите започват в (11:00 часа за София) и  (10:00 часа за Бургас) с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа (изпитът е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпитът е на размер 50Х70)
В (16:30  часа за София) и (15:30 часа за Бургас) започва конферанс на представените проекти и идейни скици с  преподаватели от катедрата.
 
Кандидат-студентите осигуряват сами темперни бои, други материали, инструменти (линии, пергели и др.) и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели:
Проф. Георги Янков
Проф. д-р Николай Младенов
Проф. д-р Кристина Борисова
Гл. ас. д-р Ненко Атанасов
Ас. д-р Георги Павлов
Докторант Яна Анева
Докторант Николай Ущавалийски
 
София – ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
Бургас – Магазия 1, ет. II, ателие „Плакат и визуална комуникация“
 
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа 
в София – Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
в Бургас – Учебено-методичен отдел, Магазия 1, ет. II, тел.: 088 402 5235
 
През останалите учебни за НХА дни – нормални делнични консултации в София (през месец юни, моля обаждайте се предварително, пътуваме на учебни практики):
– По плакат – проф. д-р Николай Младенов – понеделник от 15:00
– По плакат – проф. Георги Янков – четвъртък от 15:00
Ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Деканат за изящни изкуства, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел: 02/ 988 59 00
 
През останалите учебни дни за НХА – Филиал Бургас – нормални делнични консултации – май, юни 2019
30 май от 16:00 часа – проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова
21 юни от 16:00 часа – проф. д-р Николай Младенов, проф. Георги Янков, проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Георги Павлов
Ателие „Плакат и визуална комуникация“, II етаж, Магазия 1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Магазия 1, ет. II, тел: 088 402 5235
 
За повече информация
ул. „Шипка“ №1, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. (+359) 88 7 884 866