Кандидатствай

Специализирани консултации на 19 и 20 януари (събота и неделя), на 9 и 10 февруари (събота и неделя) 2019 в София, Шипка 1
Датите за следващите консултации в София и Бургас – допълнително.
 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ще проведе специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ за 2019/2020 учебна година.
Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
 
Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа  (изпита е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с  преподаватели от катедрата.
 
Кандидат-студентите осигуряват сами темперни бои, други материали, инструменти (линии, пергели и др.) и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели:
Проф. Георги Янков
Проф. д-р Николай Младенов
Проф. д-р Кристина Борисова
Гл. ас. д-р Ненко Атанасов
Ас. д-р Георги Павлов
Докторант Жаклина Жекова
Докторант Яна Анева
 
ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
 
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
 
През останалите учебни за НХА дни – нормалните делнични консултации се запазват:
– По плакат – проф. д-р Николай Младенов – понеделник от 15:00
– По плакат – проф. Георги Янков – четвъртък от 15:00
Ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Деканат за изящни изкуства, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел: 02/ 988 59 00
 
За повече информация
ул. „Шипка“ №1, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. (+359) 88 7 884 866